Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

ORTAKLIK  BİLGİLERİMİZ

 

Zeliha Atalay 

Sorumlu Denetçi 

 

Atila Korucu

Sorumlu Denetçi

 

Türkan Çağlar 

Sorumlu Denetçi 

 

DENETİM EKİBİMİZ

 

Aytaç Bozkurt Denetçi

 

Hatice Aydın Denetçi

 

Gülay Sak Denetçi

 

Hamdi Zafer Üstünel Denetçi

 

Orhan Karahasanoğlu Kalite Kontrol Sorumlusu

 

Şirketimiz Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), tarafından bağımsız denetim yetki belgesine sahip bir şirkettir. Bağımsız denetim hizmetlerini sunarken temel amacımız şirketlerin finansal bilgilerinin düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde denetimden geçirilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

 

Denetim hizmetlerimiz aşağıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir:

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

 

Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBI FRS)

 

Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri